جستجو در سایت

صفحه ثبت نام

فرم ثبت نام
icon

تذکرات

طبق مطالعات کمپانی فلوک تمامی کارشناسان شبکه 25% از زمان خود را صرف عیب یابی شبکه می کنند که این زمان را می توانند جهت بالابردن کیفیت شبکه و مطالعه در جهت تکنولوژی جدید صرف کنند . به اضافه اینکه هر ایراد کوچک در شبکه ها و مخصوصا شبکه های بزرگ سازمانها ممکن است زمان زیادی جهت رفع آن را بطلبد .طبق مطالعات کمپانی فلوک تمامی کارشناسان شبکه 25% از زمان خود را صرف عیب یابی شبکه می کنند.