جستجو در سایت

تستر مخابراتی

این گروه از تستر ها،جهت تست خطوط مخابراتی می باشید.ابزاری جهت تست امپدانس ،برقرای خطوط تلفن ،تست خط تلفن و امکان شماره گیری توسط این ابزار می باشد.

بیشتر

Telephone Test

تجهیزات تست و آنالیزخطوط مخابراتی از قبیل DSL,ADSL,VDSL,....

بیشتر

Broadband Loop Tester